Webbtips

dag talas det väldigt mycket om hållbarhet och en hållbar utveckling. Vidare talas det även mycket om hållbar konsumtion och ett i stort hållbart samhälle. Då sopberget i världen växer och blir allt större så är det mycket fokus i diskussionen på just sopor. Sopor kan beskrivas som baksidan av konsumtionen, och då vi lever i ett konsumtionssamhälle så är denna baksida definitivt viktig att framhålla.

Glädje, skön musik och en hel del härliga videoklipp – Där har du VoiZe, en positiv injektion när dagen känns som grå och trist eller på bussen, tåget eller bara raklång i soffan. På sikt vill vi bli den där lilla ikonen på din telefon som du bara älskar att trycka på när du har en stund över och behöver någon som viskar glädje in i örat. Välj Voize, välj en glad vardag och skön helg!

Många satsar idag på att bygga stora och användbara terrasser eller altaner att spendera mycket tid på. Under tak, delvis under tak eller markiser är vanligt förekommande typer av taklösningar på uteplatser. Vilket alternativ man ska välja beror naturligtvis på vilket syfte taket ska uppfylla.

Att hitta rätt lokaler är av yttersta vikt när man skall bedriva verksamhet. Detta i princip oavsett vad för bransch man verkar inom. En kontorslokal som skall fungera även för kundmöten behöver ligga rätt till i staden. Alternativt skall den kunna gå att nå utan trassel. Den som vill hyra lokal i Borås kan till en början häpna över det stora utbudet som generellt är tillgängligt.