Artiklar

I dagens vårdsystem har användningen av stafettläkare blivit föremål för kritik på grund av oro för bristande vårdkontinuitet och minskad patientsäkerhet. Vissa menar också att det kan strida mot hälso- och sjukvårdslagen, som fastslår rätten till en fast läkarkontakt. Stafettläkare är mest vanligt förekommande inom primärvården i glesbygden och på sjukhusen i norra Sverige, sett till kostnad per invånare.

En av de utmaningar som uppstår vid användningen av stafettläkare är att avtalen mellan bemanningsbolagen och vårdgivarna kan variera. I vissa landsting kan det finnas betydande skillnader i ersättning för samma kompetens, beroende på vilket bolag som erbjuder sina tjänster till landstinget.

Vårdbemanning som effekt av arbetsmiljö

Det har även framkommit att många läkare väljer att arbeta som stafettläkare på grund av negativa arbetsmiljöer på sina tidigare fasta tjänster. Detta har lett till att många har sagt upp sig från sina fasta tjänster på mottagningar och istället valt att arbeta tillfälligt som stafettläkare i vårdbemanning på vårdcentraler eller andra medicinska enheter för att fylla vakanser som inte har kunnat tillsättas med fast personal.

Lönen för en stafettläkare beror på flera faktorer, inklusive landstingets ersättning, bemanningsbolagets marginal, avtalet mellan bemanningsbolaget och vårdgivaren samt läkarens erfarenhet och specialisering. Till exempel kan en specialistläkare i allmänmedicin i Stockholm få en ersättning på 1184 kr/h från landstinget på faktura, vilket motsvarar en lön på 900 kr/h om bemanningsbolaget tar hela ersättningen. Vid heltidsarbete, med 165 timmar per månad, kan en specialist i allmänmedicin förvänta sig en månadslön på cirka 148 500 kr. En legitimerad läkare kan förvänta sig en lön på cirka 121 700 kr.

Villkor för vårdbemanning

För att locka läkare till primärvården behöver landstingen göra det mer attraktivt att arbeta där. Det kan innebära att förbättra anställningsvillkor, arbetsuppgifter och arbetsmiljö i jämförelse med andra alternativa arbetsplatser för läkare. Som stafettläkare får man dock fördelar som en högre lön, bättre villkor, större flexibilitet, möjlighet till miljöombyten och nya erfarenheter, samt möjlighet att välja mellan heltids- eller deltidsuppdrag.

För att minska beroendet av stafettläkare kan även rekrytering av fler fasta läkare vara nödvändigt. Detta kan uppnås genom att öka antalet utbildningsplatser för läkare, främja primärvården som en attraktiv karriärväg och erbjuda incitament för att arbeta inom områden och regioner där det finns störst behov.

  • Utöka samarbetet mellan olika vårdnivåer: Genom att främja ett bättre samarbete och informationsutbyte mellan primärvården, sjukhus och specialistvård kan man minska behovet av stafettläkare. Genom att främja kontinuitet och effektiv kommunikation mellan olika vårdnivåer kan patientvården förbättras.
  • Implementera bättre arbetsvillkor för läkare: Genom att se över och förbättra arbetsförhållanden för läkare kan man öka attraktiviteten för fasta anställningar. Det kan inkludera att minska arbetsbelastningen, erbjuda flexibilitet i arbetsscheman och ge stöd och resurser för att hantera arbetsrelaterad stress.
  • Satsa på primärvården: Primärvården är en nyckelkomponent för att främja en mer hållbar och effektiv hälso- och sjukvårdssystem. Genom att stärka primärvården och erbjuda bättre resurser och stöd kan man locka fler läkare till denna sektor och minska behovet av stafettläkare.
  • Förbättra rekrytering och utbildning: Att öka antalet utbildningsplatser för läkare och se till att utbildningen är anpassad till behoven inom vården kan bidra till att möta den framtida efterfrågan på läkare. Genom att rekrytera och utbilda fler läkare kan man minska beroendet av stafettläkare.
Artiklar

Jag läste på internet om ett slott intill Arlanda där man kan spela golf på en massa banor inom en timmes bilfärd eller någonting sådant. Jag minns inte riktigt, men det skall huvudsakligen vara en konferensanläggning var man också kan hyra in sig över helgen för att äta och bo mellan rundorna. Vi är några vänner som gärna åker iväg och kör en prestigefylld tävling då och då, men nu skall vi ta upp det något pinnhål och köra en helg! Det blir nog en hel del bastu och avkoppling skulle jag tro, men en runda per dag är ju lugnt att hinna med i vilket fall som helst och en konferens nära Arlanda låter som ett ställe var de har kvalitet. Framför allt när det är på ett slott man får bo!

Artiklar

Jag skulle vilja byta karriär och har funderat på möjligheten att skola om mig till fastighetsmäklare. Det ligger inte långt ifrån mitt nuvarande arbete som ekonom och det som lockar mig är främst den sociala delen och de pengar man som fastighetsmäklare kan tjäna. Att som småbarnsförälder välja att skola om sig till fastighetsmäklare är inte ett lätt fattat beslut, men för min del känns det ändå som att jag har gjort mitt på ekonomiavdelningen och behöver nya utmaningar. Visserligen kommer utbildningen till fastighetsmäklare att påverka vår ekonomi en del, men förhoppningsvis kommer jag att kunna hoppa över en del kurser som ingår i utbildningen som jag redan läst. På det sättet kan jag kanske jobba deltid och plugga heltid till fastighetsmäklare och ändå ha råd med alla utgifter man blivit så bekväm med. För det är kanske just bekvämligheterna som gör att man ofta avstår att följa sina drömmar, när man väl är van med all den vardagslyx man långsamt uppgraderats i så blir det svårt att bara vänja av sig. Som förälder har jag ju fler än mig själv att tänka på, vilket gör att jag ännu inte tagit beslutet att studera till fastighetsmäklare. Innan dess måste jag prata med min man, förklara för barnen att det kanske inte blir en semester resa i år och så vidare. Det är inte alltid lätt men beslut måste ju tas. Som fastighetsmäklare skulle jag få bättre betalt och om något år skulle det nog ha jämnat ut sig.

Artiklar

Jag har precis fått bytt ut mina slitna däck mot ett par fina dubbdäck inför vintern som är här när som helst. Jag vet inte riktigt när första snön kommer att bädda in stan, men det är bra att vara ute i god tid. Jag passade även på att skaffa sommardäck inför våren. Det har hänt flera gånger att jag tänkt byta däcken, men när man väl skall byta till sommardäck låter man de gamla däcken sitta i alla fall. Det finns nog fler än jag som varit med om detta. Jag hade tur när jag skulle köpa sommardäck. Jag behövde inte lägga ut så mycket jag trott på att få bra och fräscha sommardäck vilket gjorde att jag kunde gå till en verkstad och få hjälp med att lägga på vinterdäck.

Jag kan rekommendera er att gå till en mekaniker som kan det där med däck och bilar. Det går väldigt snabbt att få sina däck bytta och dessutom kostar det inte så mycket som man kan tro om man aldrig bytt däck tidigare. Denna gång blev det lite dyrare än vanligt i och med att jag behövde köpa nya vinterdäck, men det är ju inte så ofta man byter ut däcken. Det blir nästan bara en gång under tiden man kör samma bil. I vilket fall är det så för vår del de flesta gångerna. Jag skall se hur fort dessa däck slits eftersom det är ett märke vi inte haft innan, men jag har hört en hel del bra om dom så det blir säkert inte allt för slitet. Bra däck är en förutsättning för att kunna köra säkert.